Gilde Infra

Gilde-Infra B.V. kenmerkt zich door een slanke organisatie, waarbij de verantwoordelijkheden laag in de organisatie zijn neergelegd; hierdoor zijn we bijzonder flexibel en besluitvaardig.

Ontwerp en realisatie parkeerterrein Retranchement

Termijn: oktober t/m december 2020
2.450M2

Riolering
75M1 Infiltratieriool 500MM
Een open waterberging van 80M3

Verharding
Funderingsmateriaal: 2500ton
Bestrating: 1.150M2 B.K.K. antraciet (rijbanen) 1.300M2 B.K.K. grasstenen (parkeervlakken)

Na een uitvraag van gemeente Sluis voor het ontwerpen, aanbrengen en onderhouden van een parkeerterrein in Retranchement hebben we een ontwerp en plan van aanpak gemaakt. Ons ontwerp met een robuuste en gemakkelijk te onderhouden waterhuishouding, de groene uitstraling alsmede het strakke design van de verharding heeft de hoogste score gekregen. Op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding is het werk aan ons gegund en hebben we het parkeerterrein geheel binnen planning gerealiseerd.