Gilde Infra

Gilde-Infra B.V. kenmerkt zich door een slanke organisatie, waarbij de verantwoordelijkheden laag in de organisatie zijn neergelegd; hierdoor zijn we bijzonder flexibel en besluitvaardig.

Nieuwbouw en terreininrichting Aarnoutse transport te Oostburg

Termijn: augustus 2020 t/m feburari 2021

Grondverzet: 5.200M3
Riolering: 250 Mtr. HWA riool
PVC 250mm – 125mm
Waterbuffertank beton 40M3
Verharding: 2500ton funderingsmateriaal

In Juni 2020 hebben we van Hanse Staalbouw B.V. opdracht ontvangen voor het uitvoeren van diverse grond- en rioleringswerkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouw bij Aarnoutse transport te Oostburg.
Voor een goede fundatie van de nieuwbouw hebben we op het naastgelegen perceel zand ontgraven en dit onder de fundering verwerkt.
Aansluitend aan de bouwwerkzaamheden wordt het gehele bedrijfsterrein van 2500M2 opnieuw ingericht.
Het benodigde grondwerk alsmede de terreinafwatering wordt door ons aangebracht.