Header image

Gilde Infra

Gilde-Infra B.V. kenmerkt zich door een slanke organisatie, waarbij de verantwoordelijkheden laag in de organisatie zijn neergelegd; hierdoor zijn we bijzonder flexibel en besluitvaardig.

Disciplines

Gilde-Infra B.V. is een veelzijdig bedrijf. We werken voor overheden, semioverheden, bouw – & industriebedrijven en overige opdrachtgevers. Dat doen we op allerlei gebieden in veel gevallen multidisciplinair, zodat onze opdrachtgevers één vast aanspreekpunt hebben. Door te investeren in duurzame relaties zijn we in staat om onze klanten optimaal te bedienen. Kwaliteit en betrouwbaarheid spelen hierbij een belangrijke rol.

Gilde-Infra B.V. draagt daarbij zorg voor zijn personeel en het personeel voor Gilde-Infra B.V. Wij zien onze medewerkers als een kostbaar kapitaal. De inzet van gemotiveerd en vakkundig personeel is één van de belangrijkste succesfactoren voor de oplevering van een project waar we sámen met de klant plezier aan beleven, en waar we met recht trots op kunnen zijn. Wij zijn een kleine en flexibele organisatie met ‘korte lijnen’, die tot het uiterste gaan om een topprestatie te leveren en waarbij het persoonlijke contact met de opdrachtgever als zeer belangrijk wordt ervaren.

Van advies tot en met de uitvoering; Gilde-Infra B.V. neemt de zorg voor projecten uit handen. Het leveren van kwaliteit en kostenefficiënt werken zijn hierbij het uitgangspunt. Om de groeiende vraag naar deze completere en complexere producten te kunnen beantwoorden, zijn vandaag de dag flexibele oplossingen nodig. Hierbij wordt steeds nadrukkelijker een beroep gedaan op het innovatieve en gespecialiseerde vermogen van ons bedrijf.